msolutionstraining sub-brand je kompanije MSolutions d.o.o. koji u svojstvu EVC certificiranog edukatora pruža teorijsku i praktičnu obuku za WinOLS software, kao i distribuciju WinOLS licenci.

Navigacija

Copyright: © 2023 MSolutions d.o.o.